Bifokalna ali dvožariščna očala

Očala z bralnim segmentom na spodnjem delu okvirja

Bifokalna očala ali dvožariščna očala imajo dve žarišči, kar pomeni, da z njimi lahko gledamo na daleč in na blizu. Za bifokalna očala je značilno, da imajo na spodnjem robu dodan povečevalni segment, skozi katerega gledamo na bližino.

Bifokalna ali dvožariščna očala z ravnim segmentom - telezin

Bifokalna ali dvožariščna očala z ravnim segmentom – telezin

Poznamo več vrst segmentov, ki se nahajajo na spodnjem robu očal. Najbolj pogosti obliki sta okrogli segment z ravnim delom za bližino (telezin) ali okrogli segment s polkrožnim delom za bližino (strazin).

Bifokalna ali dvožariščna očala s polkrožnim segmentom - strazin

Bifokalna ali dvožariščna očala s polkrožnim segmentom – strazin

Druga vrsta segmentov je okrogla in se uporablja pri večjih dioptrijah. Deluje kot nekakšna lupa za specifično delo na blizu (kriptar).

Bifokalna ali dvožariščna očala z okroglim segmentom - kriptar

Bifokalna ali dvožariščna očala z okroglim segmentom – kriptar

Prednost bifokalnih očal je veliko vidno polje za daljavo in možnost izdelave za vse vrste dioptrij. Uporaba bifokalnih očal je preprosta, nanje se navadimo hitreje, kot na progresivna očala. Slabost bifokalnih očal je vidna razdelilna linija, ki vpliva na estetski videz očal.