Tanjšanje stekel za očala

Smiselnost tanjšanja korekcijskih stekel in estetika

Višja dioptrija veliko ljudem predstavlja neprijetnost. Očala so težja, očalna stekla pa debelejša. Zaradi teže očala na nosu puščajo odtise ali pa drsijo z nosu. Na to lahko v veliki meri vplivamo s pravilno izbiro okvirja in očalnih stekel ter s preračunom debelin posameznih vrst stanjšanih očalnih stekel glede na očesne podatke in izbrani okvir. Tanjša očalna stekla so veliko lažja in posledično bolj udobna ter izboljšajo estetski videz očal.

Tanjšanje stekel za očala

Tanjšanje stekel za očala

 

Kaj je tanjšanje stekel za očala?

Tanjšanje stekel za očala je postopek izbire materiala iz katerega je narejeno očalno steklo. Izbiramo lahko med mineralnimi (steklenimi) ali organskimi (plastičnimi) stekli za očala, ki imajo različno gostoto. Bolj kot je material gost, bolj se svetloba lomi. Očalna stekla so lahko tudi do 50 % tanjša in lažja od navadnih očalnih stekel.

V očala je možno vgraditi tudi stekla z dioptrijo do -30.00. Takšna očalna stekla morajo biti obvezno stanjšana in optimizirana po okvirju, da je izdelava sploh možna. Ljudje s takšno dioptrijo so srečni, da lahko nosijo očala in vidijo. Marsikomu se to zdi nepredstavljivo, vendar se v očeh optika povprečne dioptrije zdijo majhne.

V spodnji tabeli so navedeni lomni količniki optičnih materialov in njihova gostota-teža v g/cm3.

LOMNI KOLIČNIK GOSTOTA – TEŽA MATERIALOV
1,50 1,30 g/cm3
1,60 1,32 g/cm3
1,67 1,36 g/cm3
1,74  1,47 g/cm3 
Tabela lomnih količnikov in gostote-teže materialov

 

Kje in kdaj se uporablja tanjšanje očalnih stekel?

Tanjšanje stekel za očala se uporablja pri ljudeh z višjo dioptrijo, pri posebnih okvirjih ali pri posebnih očesnih napakah. Priporočamo ga, ko menimo, da doprinese bistvene spremembe k teži in estetiki očal. Za ljudi, ki imajo majhno dioptrijo, višja tanjšava ni smiselna saj je razlika v debelini zanemarljiva v primerjavi s ceno, ki se poveča zaradi stanjšanih stekel.

Na spodnji sliki lahko vidite, kako minimalna je razlika pri nizki dioptriji in zakaj tanjšanja očalnih stekel ne priporočamo.

Primer nesmiselne tanjšave: Dioptrija -1,00 ali +1,00 Leva stran: nestanjšano - Desna stran: stanjšano

Primer nesmiselne tanjšave: Dioptrija -1,00 ali +1,00
Leva stran: nestanjšano – Desna stran: stanjšano

 

Pri ljudeh z višjo dioptrijo je tanjšanje stekel za očala zelo pomembno saj debelina leč bistveno vpliva na težo očalnih stekel in estetski videz očal. V primeru, da stekel za očala ne stanjšamo, so le ta posledično težka in debela. To je lahko zelo neprijetno saj zaradi teže očala puščajo na nosu odtise in drsijo z nosu. Občasno nekatere ljudi zaradi teže boli tudi nosna kost.

Na spodnjih dveh slikah lahko vidite, kako se razlikuje tanjšava očalnih stekel pri višjih ali visokih dioptrijah.

Primer smiselne tanjšave: Dioptrija -3.00 ali + 3,00 Leva stran: nestanjšano - Desna stran: stanjšano

Primer smiselne tanjšave: Dioptrija -3.00 ali + 3,00
Leva stran: nestanjšano – Desna stran: stanjšano

Primer smiselne tanjšave: Dioptrija -10.00 ali +10.00 Leva stran: nestanjšano - Desna stran: stanjšano

Primer smiselne tanjšave: Dioptrija -10.00 ali +10.00
Leva stran: nestanjšano – Desna stran: stanjšano

Kakšne vrste tanjšanja obstajajo in katera je prava za mojo dioptrijo?

Obstaja različno tanjšanje stekel za očala. Stekla se razlikujejo v gostoti materiala in imajo optimalne razpone priporočenih dioptrij za določeno tanjšavo. Pri tem vam pomagamo mi tako, da vam pravilno svetujemo in utemeljimo, zakaj je priporočena tanjšava primerna za vas. Če so dioptrije bolj zahtevne in je prisoten astigmatizem, preračunamo dioptrijo preko programa, ki nam vizualno prikaže točno debelino stekel in težo glede na izbrani okvir in vaše očesne podatke. Tako lahko že predhodno predvidimo kakšen bo končni videz očal.

V spodnji tabeli lahko vidite vrste tanjšav, lomne količnike optičnih materialov in razlike med njimi v odstotkih.

STOPNJE TANJŠAV LOMNI KOLIČNIK RAZLIKA V ODSTOTKIH
brez tanjšave 1,50  0 %
1. stanjšava  1,60 20 %
2. stanjšava  1,67 35 %
3. stanjšava  1,74 40 %
Tabela stopenj tanjšav, lomnih količnikov in odstotki stanjšanja

Kaj pomeni 1., 2., ali 3. tanjšava očalnih stekel?

Velikokrat slišimo, da so očalna stekla enkrat, dvakrat ali trikrat stanjšana. Te izraze optiki uporabljamo pri razlagi tanjšav zaradi bolj preprostega razumevanja, saj je celotna stvar bolj zapletena. Ti izrazi poimenujejo določene stopnje stanjšanja, ki so navedene v tabeli zgoraj.

Kakšne so prednosti stanjšanih očalnih stekel in kaj pridobimo?

Tanjša očalna stekla so lažja, bolj udobna in izboljšajo estetski videz očal. Ker so lažja, se lahko nemoteno uporabljajo pri športu in drugih aktivnostih. Estetsko so lepša saj na robovih ni velike debeline in odsevnih krogov, ki lahko nastanejo pri nestanjšanih korekcijskih steklih.

Koristen nasvet

Koristen nasvet:

Pri izbiri korekcijskih stekel glede na vašo dioptrijo in izbrani okvir povprašajte optika za tanjša in lažja očalna stekla. Če ste uporabnik očal in niste zadovoljni z debelino vaših očalnih stekel, vas vabimo, da nas obiščete. Pri obisku v naši optiki vam bomo brezplačno preračunali optimalno debelino očalnih stekel za vašo dioptrijo.