Primer smiselne tanjšave: Dioptrija -3.00 ali + 3,00 Leva stran: nestanjšano – Desna stran: stanjšano

Primer smiselne tanjšave: Dioptrija -3.00 ali + 3,00 Leva stran: nestanjšano - Desna stran: stanjšano